Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Marktconcert

17 juli 2021 @ 17:00 17:45


Lisa Groothedde, sopraan en Maurits Bunt, Baderorgel

Aanvang: 17:00 uur
Toegang: vrije gift bij de uitgang

Lisa Groothedde

Lisa Groothedde (1998) kreeg haar eerste muzieklessen op 9 jarige leeftijd. Daarnaast kreeg ze privéles interpretatie van Wim Serlie.
Afgelopen jaar is ze afgestudeerd aan het conservatorium van Amsterdam als docent muziek (Bachelor), waarin ze als hoofdvak zang heeft gestudeerd bij Valeria Mignaco (oude muziek), Pieter van Breugel (eigen praktijk, zanger en logopedist) en René Harp.
Op dit moment studeert ze verder bij Valeria Mignaco om zich te verdiepen in het uitvoeren van oude muziek, en maakt ze onderdeel uit van het Geistliches Consort wat zich richt op het uitvoeren van oude muziek.

Maurits Bunt

Maurits Bunt (1997), organist, clavecinist, kerkmusicus en beiaardier. Hij ontving zijn eerste orgellessen in zijn geboorteplaats Apeldoorn op 9 jarige leeftijd. Vervolgens studeerde hij bij Sietze de Vries (Groningen), waar literatuurspel en improvisatie de speerpunten vormden. Bij Ton Koopman (Bussum) volgde hij privéles interpretatie oude muziek.
Daarnaast studeerde hij hoofdvak orgel (Bachelor) bij Bas de Vroome en Aart Bergwerff,
improvisatie bij Hayo Boerema en kerkmuziek bij Hanna Rijken en Arie Hoek
aan het Codarts conservatorium Rotterdam.
Momenteel studeert hij master orgel bij Ton Koopman en Hayo Boerema (Rotterdam), clavecimbel bij Tini Mathot (Bussum) en master beiaard aan de Nederlandse beiaardschool Amersfoort (HKU, Utrechts conservatorium) bij Frans Haagen.
In 2014 won hij op clavecimbel de 1e prijs op het concours van het Bachfestival Lelystad.
Hij is actief als privé-docent voor orgel en clavecimbel. Maurits is beiaardier van Epe en daarmee vaste bespeler van de fraaie Petit & Fritsen beiaard van de Grote of st. Maartenskerk aldaar. Als kerkmusicus is hij verbonden aan de Evangelisch Lutherse kerk in Apeldoorn.
Daarnaast verleent hij als continuo-speler regelmatig zijn medewerking in ensembles
en is hij verbonden aan het Geistliches Consort wat zich richt op het uitvoeren van oude muziek.