Orgeldag 5 oktober 2019

Ook dit jaar willen we amateur organisten de kans geven om op het unieke Baderorgel in de Walburgiskerk te spelen. Dit jaar is dat op zaterdag 5 oktober tussen 11:00 uur en 16:00 uur.
Per organist is er 30 minuten speeltijd beschikbaar. Er is een medewerker van de Baderstichting aanwezig die het orgel goed kent en registratie advies kan geven.
Er zijn geen kosten aan verbonden maar een bijdrage aan de “orgelpot” voor het onderhoud van het monumentale instrument is zeer welkom!
Opgave kan via een e-mail naar info@baderorgel.nl met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.