Schenkingen/Anbi

Stichting Henrick Bader Orgel heeft een culturele ANBI-status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Bij de belastingaangifte zijn giften en donaties voor een aantrekkelijker tarief aftrekbaar.

Klik hier voor meer informatie over de ANBI regelgeving van de belastingdienst.

Voor de gegevens klik op de links:

Naam: Stichting Henrick Bader Orgel
RSIN of fiscaal nummer 8107.48.666

IBAN : NL47INGB0002601102 BIC: ++INGBNL2A

Contact gegevens (pdf)
Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden (pdf)
Beleidsplan (pdf)
Beloningsbeleid (pdf)
De doelstelling (pdf)
Uitgeoefende activiteiten (pdf)
Financiele verantwoording (pdf)


◾de naam van de instelling
Stichting Henrick Baderorgel

◾het RSIN 
RSIN nummer: 810748666

◾het post- of bezoekadres van de instelling
Stichting Henrick Baderorgel
Kerkhof 3
7201 DM Zutphen

Internet: www.baderorgel.nl
E-mail adres:  info@baderorgel.nl

◾een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
De Stichting Henrick Baderorgel heeft als doel het in standhouden van 3 orgels in de Walburgiskerk te Zutphen, waaronder het monumentale Baderorgel  uit 1643. 

◾de hoofdlijnen van het beleidsplan
Door het organiseren van concerten worden gelden opgehaald die gebruikt worden om de orgels in de Walburgiskerk in stand te houden.  De monumentale ruimte leent zich uitstekend voor diverse concerten, meer dan alleen orgelconcerten. Ons doel is een breed publiek in de gelegenheid te stellen muziek (waaronder het orgel op zijn mooist) in een historische, monumentale ruimte te beleven. Om een breed publiek aan te spreken programmeren we nadrukkelijk meer dan orgel. Ensembles onder de brandende kaarsenkroon maar ook cantates, en we willen orgel anders (meer jazz) programmeren. We programmeren voornamelijk in de zomerperiode vanwege de temperatuur in de kerk en de mogelijk grotere toeloop van toeristen. Mede door het organiseren van concerten worden sponsoren en donateurs geworven die onze doelstelling ondersteunen. 
Het vermogen van de Stichting wordt door het bestuur beheerd en aangewend voor het onderhoud van de 3 orgels in de Walburgiskerk.

◾de functie van de bestuurders
voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid belast met het opzetten van het concertprogramma
bestuurslid belast met aansturen van de vrijwilligers
bestuurslid belast met de PR

◾de namen van de bestuurders
Jeannette Bosman, secretaris
Juul Diteweg, voorzitter
Simon Sluis, bestuurslid vrijwilligers
Gerard Kamps, penningmeester
Frank van der Velden, PR
Bram van Oort, programmacommissie

◾het beloningsbeleid
De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden die zij voor de stichting verrichten.

◾een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Er wordt jaarlijks een complete concertserie georganiseerd zoals gepubliceerd op onze website en in onze jaarfolder met daarin een zevental speciale concerten, 14 marktconcerten van juni tot september, 5 concerten op de vrijdagavond,  een drietal wandelconcerten op de zondagmiddag en een speciaal concert op tweede kerstdag.